OGŁOSZENIE O II NABORZE BIZNESPLANÓW W PROJEKCIE „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH”

Termin składnia biznesplanów w terminie od 04 do 13 sierpnia 2021 r.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w §4 Regulaminie przyznawania środków finansowych (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej.

UWAGA!!! Zaleca się składanie dokumentów osobiście w Biurze Projektu: tj. w Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Dla ułatwienia dostępów do usług doradczych, oferujemy możliwość bezpośredniego udzielania informacji w Biurze Projektu. W związku z koniecznością realizacji usług z zachowaniem reżimu sanitarnego prosimy o telefoniczne ustalenie godziny spotkania planowanego pod numerem telefonu: 794-666-337.

Lista osób zaproszonych do składania biznesplanów

Poniżej publikujemy listę osób, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego i którzy spełnili wymóg dotyczący frekwencji podczas szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej.

Osoby te zapraszamy do składania biznesplanu.

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Twoja przyszłość w Twoich rękach” – IX EDYCJA –

REKRUTACJA – X EDYCJA

JUŻ DZIŚ RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU – „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH”

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 ,33-100 Tarnów.

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Spełniasz warunki ?

Jeśli TAK, zgłoś się !

Oferujemy:

* Indywidualne doradztwo zawodowe,

* Pośrednictwo pracy

* Poradnictwo psychologiczne,

* Doradztwo zawodowe grupowe,

* Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem,

* Studia podyplomowe,

* Staże zawodowe, trwające śr.5 miesięcy,

* Zwrot kosztów dojazdu na staże, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe.

Możliwości mamy wiele i z pewnością odpowiemy na Twoje potrzeby.

Do 04.08.2021r. będzie trwać X nabór rekrutacji do projektu.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście – w biurze projektu – ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Nie czekaj, zgłoś się już dziś !

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Do wszystkich Uczestników/-czek drogą mailową rozesłano karty oceny merytorycznej. Uczestnicy którzy nie zgadzają się z dokonaną oceną istnieje możliwość składania odwołań w terminie od 23 do 29 lipca 2021 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU – X EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU – X EDYCJA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do X edycji projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja rozpocznie się 27.07.2021 r. i będzie trwać do 04.08.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Spełniasz warunki ?

Jeśli TAK, zgłoś się !

Oferujemy:

* Indywidualne doradztwo zawodowe,

* Pośrednictwo pracy

* Poradnictwo psychologiczne,

* Doradztwo zawodowe grupowe,

* Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem,

* Studia podyplomowe,

* Staże zawodowe, trwające śr.5 miesięcy,

* Zwrot kosztów dojazdu na staże, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe.

Możliwości mamy wiele i z pewnością odpowiemy na Twoje potrzeby.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście – w biurze projektu – ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

ZAPRASZAMY !

Nie czekaj, zgłoś się już dziś !

REKRUTACJA – IX EDYCJA

JUŻ DZIŚ RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU – „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH”

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 ,33-100 Tarnów.

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Mieszkasz lub uczysz się na terenie Województwa Małopolskiego?

Spełniasz warunki ?

Jeśli TAK, zgłoś się !

Oferujemy:

* Indywidualne doradztwo zawodowe,

* Pośrednictwo pracy

* Poradnictwo psychologiczne,

* Doradztwo zawodowe grupowe,

* Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem,

* Studia podyplomowe,

* Staże zawodowe, trwające śr.5 miesięcy,

* Zwrot kosztów dojazdu na staże, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe.

Możliwości mamy wiele i z pewnością odpowiemy na Twoje potrzeby.

Do 26.07.2021r. będzie trwać IX nabór rekrutacji do projektu.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście – w biurze projektu – ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Nie czekaj, zgłoś się już dziś !

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Twoja przyszłość w Twoich rękach” – VIII EDYCJA –

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Publikujemy Regulamin Komisji Oceny Wniosków, na bazie którego realizowane będą zadania Członków Komisji Oceny Wniosków.

REKRUTACJA DO PROJEKTU – IX EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU – VIII EDYCJA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do IX edycji projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja rozpocznie się 16.07.2021 r. i będzie trwać do 26.07.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 18+,
  • zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego,
  • przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy),
  • zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.),
  • zwolnione (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika,
  • osoby odchodzących z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście – w biurze projektu – ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

ZAPRASZAMY !