Informacja

Informujemy, że niestety proces podpisywania umowy z WUP Kraków się przedłuża i będziemy na bieżąco informować o termach działań podejmowanych w projekcie, w tym o terminie pierwszej rekrutacji.

Informacja o terminie rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo,

Obecnie finalizowany jest proces zawarcia przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego umowy na dofinansowanie projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie ogłoszona natychmiast po podpisaniu umowy.

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” informacja o rekrutacji zostanie upubliczniona (również na stronie internetowej projektu) na min. 3 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Szacujemy, że nastąpi to około 15 lutego 2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i poszukujące dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji zapraszamy szczególnie do kontaktu telefonicznego (508-902-807) lub mailowego (b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl).

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby po 18 roku życia, zamieszkujące /pracujące wg. Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa Małopolskiego, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U. z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem i aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (obligatoryjne dla wszystkich UP, ok. 10h/os.),
 • pośrednictwo pracy (obligatoryjne dla wszystkich UP, ok. 10 spotkań/os.),
 • wsparcie psychologiczne (dla ok.60UP, po ok.2h),
 • doradztwo zawodowe grupowe (warsztaty; dla 30os, 3gr, 16h/gr),
 • szkolenia zawodowe lub kursy (dla ok.37os.),
 • studia podyplomowe (dla ok.2os.),
 • staże zawodowe (dla ok.60os, śr.5mcy/os.),
 • szkolenia przed założenie działalności gospodarczej i na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym (dla ok.20os.),
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6mscy (dla ok.12os.),
 • dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe na 6mscy (dla ok.2os.),
 • zwroty kosztów dojazdu.

Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu otrzyma minimum: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD i pośrednictwo pracy. Pozostałe formy wsparcia będą wynikać z IPD i będą indywidualnie dobierane do potrzeb i możliwości każdego/-ej Uczestnika/-czki Projektu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne będą wkrótce.